Zamów opinię prawną

Kompetentny personel kancelarii stanowi gwarancję wysokiego poziomu wydawanych opinii prawnych i udzielanych porad. Ścisła współpraca z renomowanymi kancelariami, biegła znajomość języków obcych, zasad ekonomii i technik negocjacji oraz długoletnie doświadczenie – w tym praktyka w międzynarodowej obsłudze prawnej – umożliwiają nam podejmowanie zadań w szerokim zakresie prawa w kraju i za granicą.

Zapraszamy do współpracy,

Elżbieta Włodarczyk i wspólnicy

 

 

Obsługa podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych:

• udzielanie porad prawnych
• wydawanie opinii prawnych
• reprezentowanie w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym, administracyjnym
• obsługa obrotu wekslowego
• tworzenie, rejestracja, obsługa oraz likwidacja podmiotów gospodarczych
• tworzenie oraz przekształcanie stowarzyszeń i fundacji
• konstruowanie i negocjowanie umów o charakterze cywilno-prawnym i gospodarczym
• zapewnienie stałej informacji prawnej
Dowiedz się więcej

Obsługa osób fizycznych:

• udzielanie porad prawnych
• wydawanie opinii prawnych
• analiza i ocena stanu prawnego spraw, również będących w toku
• konsultacje i porady prawne
• wydawanie opinii prawnych
• sporządzanie pism w postępowaniach przed organami administracji, w tym podatkowej
• reprezentowanie przed sądami, organami administracji, organami egzekucyjnymi
• reprezentowanie przed bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi, osobami prawnymi i fizycznymi