O kancelarii

„Sądzić powinna tylko chłodna głowa, nigdy gorące serce.”
Bolesław Prus
Bolesław Prus

 

 

 

 

Kancelaria Adwokacka Włodarczyk i Wspólnicy S.K.A. świadczy usługi z zakresu kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych, w skład której wchodzą:

 • Stała obsługę prawną spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych.
 • Kompleksowa obsługa procesów tworzenia, łączenia, podziałów, przekształcania i likwidacji spółek handlowych.
 • Reprezentacja w ramach postępowań rejestrowych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów.
 • Obsługa organów spółek (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników).
 • Kompleksowa obsługa procesów tworzenia i obsługi innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • w tym fundacji i stowarzyszeń.

Nasi wspólnicy i współpracownicy obsłużą także Państwa w sprawach z zakresu prawa cywilnego:

 • Czynności z zakresu prawa rzeczowego, zobowiązań, spadkowego i rodzinnego.
 • Czynności związane z obrotem nieruchomościami, w tym prawo lokalowe, postępowanie wieczystoksięgowe oraz ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych.
 • Związane z powyższym zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami egzekucyjnymi, oraz innymi właściwymi podmiotami.

Prawa kontraktów:

 • Negocjowanie oraz przygotowywanie projektów umów, porozumień, ugód, listów intencyjnych, w tym umów nienazwanych.
 • Analizy projektów umów oraz ich opiniowanie pod kątem zabezpieczenia interesów Klienta.
 • Nadzór prawidłowości wykonania zawartych umów.
 • Odszkodowania komunikacyjne
 • Kompleksowa obsługa podmiotów świadczących usługi w zakresie działalności ubezpieczeniowej.
 • Reprezentowanie osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w dochodzeniu odszkodowań komunikacyjnych i świadczeń od zakładów ubezpieczeń oraz innych podmiotów.
 • Związane z powyższym zastępstwo prawne przed zakładami ubezpieczeń, sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami egzekucyjnymi, oraz innymi właściwymi podmiotami.

Prawa pracy:

 • Świadczenie usług prawnych w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy pracownikom i pracodawcom.
 • Udzielanie porad prawnych, wydawanie opinii, przygotowywanie umów oraz wszelkiej dokumentacji.
 • Reprezentacja pracowników i pracodawców w sądzie.
 • Windykacja należności
 • Ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika.
 • Reprezentacja wierzycieli i dłużników w procesie negocjacji przedsądowych jak również w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.

Oraz prawa administracyjnego:

 • Przygotowywanie pism, wniosków, skarg i zażaleń na decyzje oraz postanowienia administracyjne.
 • Opracowywanie innych dokumentów niezbędnych w trakcie postępowań administracyjnych.
 • Świadczenie pomocy prawnej w zakresie uzyskiwania koncesji, licencji i zezwoleń administracyjnych.
 • Doradztwo w zakresie postępowania administracyjnego, reprezentowanie przed organami administracyjnymi, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.